Het beekdal van de Bakelse Aa is opnieuw ingericht. De beek heeft meer ruimte gekregen, de natuur is versterkt met aandacht voor recreatie en cultuurhistorie. Daarnaast is landgoed Bakelse Beemden ingericht als waterbergingsgebied om wateroverlast in Helmond en gebieden benedenstrooms te voorkomen. Op deze website kunt u meer lezen over het project en de laatste nieuwtjes omtrent de uitvoering. Ook kunt u contact met ons opnemen.

Opening vernieuwde Bakelse Aa druk bezocht

Waterschap Aa en Maas organiseerde op zaterdag 11 juli 2015 de opening van de vernieuwde Bakelse Aa. De start van de oplevering vond plaats aan de Zilverschoonbeek in Helmond. Nadat Ernest de Groot, Dagelijks Bestuurslid van waterschap Aa en Maas het startschot gaf, gooiden kinderen ‘seedbombs’ waarmee de opening officieel werd bekrachtigd.

Met de herinrichting van het beekdal van de Bakelse Aa heeft de beek meer ruimte gekregen en is de natuur versterkt met onder meer aandacht voor recreatie en cultuurhistorie. Het natuurgebied is ingericht als waterbergingsgebied om wateroverlast in Helmond en benedenstroomse gebieden te voorkomen.

Wateroverlast voorkomen
Doel van de grootse herinrichting is het langer vasthouden van water. Zo kan wateroverlast worden voorkomen en is er in droge tijden genoeg water beschikbaar. Door de aanleg van ecologische verbindingszones en vispassages kunnen dieren en planten andere natuurgebieden bereiken en is er een fraai gebied voor natuurliefhebbers ontstaan.

Samenwerkende partners
De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de herinrichting van het beekdal van de Bakelse Aa. Waterschap Aa en Maas heeft het project samen met lokale partijen, de provincie Noord-Brabant en de gemeenten Helmond, Gemert-Bakel en Deurne gerealiseerd.

Activiteiten
Tijdens de wandeling waren er verschillende activiteiten zoals het scheppen van beestjes die in de poel leven en het bezoeken van een ooievaarsnest. Verder stonden uitleg van een archeoloog en de werking van de hoogwaterstuw op het programma. Genoeg te beleven dus!

Seedbombs gooien